21-06-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Anmodning om omkonstituering#2 - Bemyndigelse til borgmesteren i Byrådets sommerferie (delegation)#3 - Multikulturelt forum - supplerende medlem fra Social og Arbejdsmarked#4 - Nedsættelse af Parasportråd#5 - Udpegning af eksterne medlemmer - Social Bæredygtighed#6 - Forslag vedr. "veteranindsats i Kolding"#7 - Godkendelse af foreløbige bevillingsrammer 2023-2026#8 - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5182 - Cykelstier Haderslevvej Christiansfeld#9 - Den selvejende institution Arena Syd ansøger om rente- og afdragsfrit lån#10 - Strategisk partnerskabsaftale mellem Designskolen Kolding og Kolding Kommune#11 - Ekspropriationsbeslutning - Erhvervelse af areal til sti i Vester Nebel#12 - Politisk dialogforum vedr. udmøntning af parallelsamfundslovgivningen i Munkebo og Skovvejen/Skovparken#13 - Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0929-52 Ved Moshusevej – et område til fritidshuse med tilhørende kommun eplantillæg 5#14 - Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0531-101 Ved Nr. Bjertvej - et boligområde med tilhørende kommuneplantill æg 22#15 - Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0611-12 Ved Almind Østergade - et boligområde med tilhørende kommunepl antillæg 18#16 - Endelig vedtagelse af lokalplan 0831-32 Ved Tankedalsvej - et erhvervsområde#17 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1013-21 Ved Fjordbrynet med tilhørende kommuneplantillæg 6#18 - Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0042-82 Pumpe-sluse ved Kolding Å med tilhørende kommuneplantillæg 9#19 - Høring af miljøkonsekvensvurdering og § 25-tilladelse for pumpe-sluseprojekt Kolding Å.#20 - Kapacitetsanalyse 2022 - beslutningsoplæg#21 - Ansøgning om udvidelse af Stepping Natur- og Idrætsbørnehus#22 - Forslag til proces for behandling af ændringsforslag til budget 2024#23 - Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

Se eller gense Byrådsmødet 21. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 54
De sidste 24 timer: 3
De sidste 7 dage: 4
Den seneste måned: 54
Det seneste år: 54
There is no video in the channel yet. There is no video yet.