23-11-2021 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
T1 - Styrelsesvedtægt for Kolding Kommune#1 - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5148 Udvikling af Kolding Havn#2 - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5137 Nedrivninger 2021#3 - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5138 Bygningsfornyelse 2021#4 - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5147 - Fodgængerbro, Christiansfeld#5 - Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb til Binderup Mølleå ved Vester skovvej p.nr. 5134#6 - Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt Oasen i Vester Nebel#7 - Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. P.nr. 5032 Kino projekt Kulturhus Vamdrup-V ores Hus#8 - Godkendelse af forslag til Kolding Kommunes overordnede beredskabsplan#9 - Trekantområdets Brandvæsen - Oprettelse af bankforbindelse herunder kassekredit#10 - Orientering om boligsocial helhedsplan 2022-2025#11 - Kriterier for udlejning af private boliger i frasolgt alment byggeri i udsatte boligområder#12 - Bæredygtighedspulje til implementering og realisering af indsatser i Bæredygtighedsstrategien#13 - Indstilling til underskrift af Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), som en del af EU-projektet FUSILLI/Food203 0#14 - Godkendelse af helhedsplan for bydelen Kolding Å#15 - Godkendelse af nedrenovering/nedrivning i afd. 110, Højhuset, Alfabo#16 - Motas I/S - godkendelse af gebyrer for 2022#17 - Motas I/S - godkendelse af ændrede vedtægter#18 - Christiansfeld Vandværks nødvendige indsats ift. boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)#19 - Deponi Syd I/S, årsrapport 2020#20 - Vedtægtsændring i Deponi Syd I/S#21 - Vedtægtsændringer for Geografisk Have#22 - Det Regionale Spillested Godset, årsrapport 2020#23 - Museum Kolding, budget for 2022#24 - Kolding Egnsteater, årsrapport 2020-2021#25 - Ansøgning fra Trapholt - Garantipulje for større udstillinger#26 - Takster for forældrebetaling på daginstitutionsområdet i 2022#27 - Takster i 2022 for SFO, kommunale fritidsklubber og kørekort til lille knallert#28 - Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

Se eller gense Byrådsmødet 23. november 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 64
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 64
There is no video in the channel yet. There is no video yet.