15-12-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Udpegning til Erhvervenes Fond Kolding#2 - Budgetopfølgning ultimo 2020, overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021#3 - Budgetopfølgning 30. september 2020#4 - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr.4897 Permanent markering 2020, bronzestribe#5 - Projekt nr. 4938 - Bygningsvedligehold 2018-2021 Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb#6 - Barselsudligning, fordeling#7 - Fremmødevalg til Ældrerådet 2021#8 - Oprettelse af Kongeåkomite - et samarbejde mellem Esbjerg, Vejen og Kolding Kommune#9 - Forslag om erstatning af Grønt Råd med et nyt Bæredygtighedsudvalg for 2021#10 - Kommuneplan 2021 - Politisk høring af udkast til kommuneplan for Trekantområdet#11 - Fremlæggelse af forslag til lokalplan 1011-12 og tillæg 62 ved Violvej#12 - Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0633-13 Syd for Vestersig - et boligområde med tilhørende kommuneplantillæg 52#13 - Endelig vedtagelse af lokalplan 0000-12-01 Kolding bymidte og tillæg 50#14 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1012-16 Ved Kløvervej – et etageboligområde med tilhørende kommuneplantillæg 27#15 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1353-31 Ved Allervej - et erhvervsområde med tilhørende kommuneplantillæg 37#16 - Godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt, Afd. 104, Korshusene, ALFABO#17 - Godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt, Afd. 110, Kløvervej (højhuset), ALFABO#18 - Godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt, Afd. 108, Lindhaven, ALFABO#19 - Godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt, Afd. 12253 Lunderskov Byhuse (Dollerupparken), Domea Lunderskov-Kolding#20 - Deponi Syd I/S, årsrapport 2019#21 - Etablering af dialogforum for udviklingen af Koldings havneområder#22 - Trapholt Museum, budget 2021#23 - Ny strategisk retning for Ungdomsskolen

Se eller gense Byrådsmødet 15. december 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 44
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 5
Det seneste år: 44
There is no video in the channel yet. There is no video yet.